Elektriker Hässleholm

Svagström, tele, data, säkerhet och larm Telefon: 044-109010

Vi på Holje El är experter på el, kontakta oss när du behöver en elekriker i Hässleholm. Vi ger professionell service av befintliga elinstallationer och nya elinstallationer.
Kontakta oss idag på telefon: 044-10 90 10
tjänster

Tjänster

Vi på Holje El erbjuder ett brett utbud av tjänster inom elektronik så som Data, tele och fiber, Nyinstallation, Service och reparation, Brand och utrymningslarm, Nyinstallation m.m.
Läs mer

holje el

Om företaget

Holje El är ett familjeföretag som varit igång sedan 1972. Vi har gått från en ren elinstallatör till att idag arbeta med alla slags installationer; från solceller, svagström, tele, data.
Läs mer

kontakt

Kontakt

Är du i behov av hjälp? Tveka då inte att kontakta oss på Holje El redan idag så hjälper vi dig. Ni kan nå oss via telefon & e-post.
Vi sätter alltid kunden i första rummet.
Läs mer

Din elektriker i Hässleholm

Ett urval elarbeten vi utför:

  • Ombyggnad kontor, industri, butiker och restauranger
  • Service och reparation
  • Styr och reglerteknik
  • Data, tele och fiber
  • Felsökning
  • Byte av Elcentraler
  • Installation av jordfelsbrytare
  • Brand och utrymningslarm
  • Inkoppling av industrimaskiner och verkstadsutrustning
  • Nyinstallation

Vi hjälper även Er med idéer som kan spara pengar genom att utföra så energieffektiva
och miljövänliga åtgärder som möjligt.

Vi på Holje El är experter på el, kontakta oss när du behöver en elekriker i hässleholm. Vi ger professionell service av befintliga elinstallationer och nya elinstallationer.

Kontakta oss idag för mer information på Telefon: 044-10 90 10

Viktig el-bra el

För bara drygt hundra år sedan uppfann Thomas Edison den första glödlampan, däefter har teknikutvecklingen när det gäller el och olika användningsområden för el gått framåt i rasande takt. I dag är det inte många av oss som kan tänka sig att leva utan elektricitet. Elen har blivit en naturlig  del av våra liv och det är svårt att föreställa sig en dag utan el. I samband med de senaste årens stormar har många här i Skåne/Hässleholm fått uppleva de svårigheter och hinder det innebär att leva utan elektricitet.

Säker el

Nästan allt vi gör dagligen involverar användning av el. Vi har olika elektriska apparater i våra hem, i kontor, i skolor, i butiker och anläggningar. Därför är det viktigt ur säkerhetssynpunkt att elen är tryggt och säkert installerad.

För att få dina elarbeten säkert utförda i Hässleholm anlita en behörig elektriker, vi är el-experter  och åtgärdar dina problem snabbt, säkert och effektivt. Vi har stor erfarenhet av de flesta situationer som kan uppstå.
För att få elinstallationer eller reparationer korrekt utförda i Hässleholm, anlita Holje El.
Inga elarbeten är för små eller för stora för oss.

Behörig elektriker

Vissa arbeten måste utföras av en elinstallatör som exepelvis nyinstallation av
uttag, fasta ledningar och strömbytare där starkström är involverat.
Detsamma gäller byten från ojordade till jordade uttag.
Utöka aldrig en fast installation på egen hand.
Anlita rätt elektriker i Hässleholm och du får korrekt utförda elarbeten med garanti där säkerheten aldrig åtsidosätts.

Hos oss är kunden alltid i första rummet. Kontakta oss på Holje El idag för mer information.

När du är i behov av elektriker i Hässleholm

Holje El är ett familjeföretag som varit igång sedan 1972. Vi tar ansvar för en anläggning från början till slut, d.v.s. vi projekterar, konstruerar och utför elektriska installationer. Dessutom erbjuder vi underhåll och löpande service. Holje El har 32 anställda, vi utför elarbeten i Hässleholm och i hela skåne.

Kontakta oss idag för mer information på Telefon: 044-10 90 10